Yksityisyydensuoja

Weber-Stephen Nordic arvostaa asiakkaitaan ja kunnioittaa heidän yksityisyyttään. Keräämme tietoa asiakkaistamme voidaksemme parantaa heidän ostoskokemustaan ja kertoa heille tuotteistamme, palveluistamme, kilpailuistamme ja kampanjoistamme. Weber-Stephen Nordic on tietoinen siitä, että asiakastietoja on käsiteltävä ja käytettävä vastuullisesti. Emme myy tai vuokraa verkossa saamiamme asiakastietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään vain silloin, kun haluamme ottaa asiakkaisiimme yhteyttä, sekä markkinatutkimustarkoituksiin.

Kerromme tässä asiakirjassa, mitä tietoja me asiakkaistamme keräämme, miksi niitä kerätään sekä miten niitä käytetään. Kerromme myös niistä valinnoista, joiden avulla sinä voit vaikuttaa keräämiimme tietoihin ja niiden käyttöön. Jos sinulla on yksityisyydensuojaamme liittyviä kysymyksiä, ota yhteys asiakaspalveluumme, s-posti info@weberstephen.fi tai puh. (+358) 9 7515 4974

Jos muutamme tietokäytäntöjämme tulevaisuudessa, kerromme muutoksista verkkosivuillamme. Ilmoitamme asiakkaillemme kaikista yksityisyydensuojan muutoksista, ennen kuin käytämme tietoja tavalla, jota ei ole aikaisemmin mainittu yksityisyydensuojassamme. Asiakkaamme voivat halutessaan kieltää tietojensa käytön uudella tavalla.

Oikeudelliset huomautukset

Weber-Stephen Nordic (Weber) ylläpitää tätä sivustoa ("Sivusto") tarjotakseen sen käyttäjille heille kohdistettua ajanvietettä, tietoa, opastusta ja viestintää. Käyttäjät voivat selata Sivustoa aivan vapaasti ja ladata Sivustosta aineistoa omaan yksityiseen (ei kaupalliseen) käyttöönsä, jos aineistossa säilytetään tekijänoikeuteen ja muuhun omistusoikeuteen liittyvät maininnat. Sivuston sisältöä, mukaan lukien tekstit, kuvat, äänet ja videot, ei saa kuitenkaan jakaa, muuntaa, lähettää, käyttää uudelleen, raportoida tai käyttää julkisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa, ilman Weberin kirjallista suostumusta.

Sivustossa käyntiä ja sen käyttöä koskevat myös seuraavat säännöt ja ehdot ("Säännöt ja ehdot") sekä voimassa oleva lainsäädäntö. Käyttämällä ja selaamalla Sivustoa käyttäjä hyväksyy, ilman rajoituksia tai varauksia, Säännöt ja ehdot sekä sen, että ne syrjäyttävät kaikki muut käyttäjän ja Weberin solmimat sopimukset, jotka eivät tällöin ole voimassa. Tälle sivulle voi siirtyä miltä tahansa Sivuston sivulta napauttamalla tekijänoikeusriviä.

Säännöt ja ehdot

  1. Käyttäjän tulee olettaa, että kaikki hänen tässä Sivustossa näkemänsä ja lukemansa sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla, ellei toisin ole ilmoitettu, ja ettei sisältöä saa käyttää muulla kuin Säännöissä ja ehdoissa tai Sivuston tekstissä kuvatulla tavalla ilman Weberin kirjallista lupaa. Weber ei takaa eikä väitä, ettei sivustossa näytettyjen aineistojen käyttö voisi loukata sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, joita Weber ei omista tai jotka eivät ole sen tytäryhtiöitä.
  2. Vaikka Weber pyrkii kaikin keinoin tarjoamaan Sivustossa tarkkaa ja ajantasaista tietoa, Weber ei takaa tai väitä tietojen pitävän paikkaansa. Weber ei vastaa mistään sivuston sisältöön liittyvistä virheistä tai puutteista. Weber saattaa toisinaan tehdä Sivuston sisältöön muutoksia siitä ennalta ilmoittamatta.
  3. Käyttäjä selaa ja käyttää Sivustoa omalla vastuullaan. Weber tai joku muu tämän sivuston luomiseen, tuottamiseen tai sen käyttäjälle välittämiseen osallistuva osapuoli ei vastaa mistään sellaisista välittömistä, satunnaisista, johdannaisista, välillisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista, jotka aiheutuvat tälle sivustolle menemisestä. Rajoittamatta edellistä, kaikki tämän Sivuston sisältö tarjotaan käyttäjälle "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAANLUKIEN MUTTA SIIHEN RAJOITTUMATTA, EPÄSUORAT TAKUUT KÄYTETTÄVYYDESTÄ KAUPALLISIIN TARKOITUKSIIN, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Joillakin oikeudenkäyttöalueilla ei sallita hiljaisten takuiden poissulkemista, joten yllä oleva rajoitus ei mahdollisesti koske sivuston käyttäjää. Tarkista hiljaisten takuiden poissulkemista koskevat rajoitukset paikallisesta lainsäädännöstä. Weber ei myöskään vastaa mistään Sivuston käyttäjän tietokonelaitteistolle aiheutuneista vahingoista tai viruksista, jotka voivat saastuttaa käyttäjän tietokoneen tai muuta omaisuutta, ja jotka aiheutuvat Sivuston käytöstä tai Sivuston sisällön sisältämien materiaalien eli tietojen, tekstien, kuvien, videoiden tai äänitiedostojen lataamisesta.
  4. Kaikkia käyttäjän Sivustolle lähettämiä viestejä tai siirtämiä tietoja, mukaan lukien kaikenlaiset tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset sekä muut sen kaltaiset tiedot, käsitellään julkisina ja yleisinä tietoina. Weber tai sen tytäryhtiöt voivat käyttää kaikkia Sivustolle lähettämiäsi tai lataamiasi tietoja, ilman minkäänlaista käyttäjälle maksettavaa korvausta, mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta, kopioiminen, julkaiseminen, siirtäminen ja lähettäminen. Lisäksi Weberillä on oikeus käyttää, ilman minkäänlaista korvausta, Käyttäjän Sivustoon lähettämiä tai lataamia ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai teknistä osaamista mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta, tuotteidensa kehitys, valmistus ja markkinointi.
  5. Sivustossa näytetyt ihmisiä tai paikkoja esittävät kuvat ovat joko Weberin omaisuutta tai Weber on saanut luvan niiden käyttöön. Käyttäjä tai kukaan käyttäjän valtuuttama toimija ei saa käyttää näitä kuvia ilman näiden Sääntöjen ja ehtojen mukaista suostumusta tai muualla Sivustossa annettua suostumusta. Kuvien luvaton käyttö voi rikkoa tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta, yksityisyydensuojaa sekä julkista viestintää koskevia sääntöjä ja asetuksia.
  6. Weber ei ole tarkistanut kaikkia Sivustoon linkitettyjä sivustoja eikä yritys ole vastuussa Sivuston ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai muista Sivustoon linkitetyistä sivustoista. Käyttäjä siirtyy Sivustosta muihin sivustoihin omalla vastuullaan.
  7. Vaikka Weber voi toisinaan valvoa ja tarkistaa Sivuston keskustelujen, chattien, julkaisujen, tiedonsiirtojen, ilmoitustaulujen ja muiden vastaavien sisältöä, Weberillä ei ole velvollisuutta tehdä sitä. Weber ei myöskään vastaa niiden sisällöistä eikä niiden tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, herjauksista, loukkauksista, solvauksista, poisjättämisistä, valheista, rivouksista, pornografisista ilmauksista, rienauksista, vaaraa aiheuttavista tiedoista tai epätarkkuudesta. Sivuston käyttäjää kielletään liittämästä tai välittämästä laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, häpäisevää, siveetöntä, pahennusta herättävää, yllyttävää, pornografista tai rienaavaa aineistoa tai aineistoa, joka voisi johtaa tai rohkaista mahdollisesti rikollisena pidettävään toimintaan, tuottaa siviilioikeudellisen vahingonkorvausvastuun tai rikkoa lakia muulla tavalla. Weber noudattaa kaikilta osin lainvalvontaviranomaisten tai tuomioistuimen määräyksiä, joissa Weberiä kehotetaan tai määrätään paljastamaan kaikkien niiden henkilöllisyys, jotka ovat liittäneet sivustoon tällaisia tietoja tai aineistoja.
  8. Weber voi milloin tahansa muuttaa näitä Sääntöjä ja ehtoja päivittämällä tämän sivun sisällön. Muutetut ehdot koskevat kaikkia Sivuston käyttäjiä, joiden on sen vuoksi syytä seurata säännöllisesti voimassa olevien Sääntöjen ja ehtojen sisältöä.


Weber-Stephen Nordic